Grundade Norm Finanspartner 2007 efter att tillsammans med Lars etablerat och utvecklat Nordeas Markets riskrådgivningsenhet under 2000 till 2007. Björn är specialiserad på strategiskt och operativt finansstöd till offentlig och privat sektor med bred erfarenhet av projektledning till organisationer av olika storlek.

Inom ramen för Norms verksamhet har han haft flera större interimsuppdrag som inhyrd finanschef samt treasuryansvarig. Björns expertisområde är bland annat offentlig upphandling av banktjänster, kapitalmarknadsfinansiering samt etablering av internbank.