Johanna anslöt sig till Norm under 2019 och har tidigare erfarenhet som räntehandlare, ränteanalytiker och ränteriskrådgivare på Nordea Markets med fokus på finansfrågor till kommuner, kommunala bolag samt privata fastighetsbolag.

Johannas expertisområde är utvärdering finansiella strategier i finanspolicys, räntederivat samt säkringsredovisning och uppföljning av finansiella instrument.