Madeleine anslöt sig till Norm Finanspartner 2023 och har flera års erfarenhet från Swedbank, huvudsakligen inom området Cash Management.
Madeleine har dessutom erfarenhet från kommunal internbanksverksamhet då hon tidigare har arbetat hos Västerås stads internbank, där hon ansvarade för upphandling och implementering av kommunkoncernens bankavtal.

Madeleines områden är bankupphandling samt implementering av bank- och betaltjänster, som projektledare och operativ resurs.