NORM

FINANSPARTNER

SKULDFÖRVALTNING

Löpande framåtblickande skuldförvaltning med konkreta åtgärder för finansiering och riskhantering samt uppföljning mot policyn. Vi hjälper er att utarbeta en tydlig strategi för er skuldförvaltning.

FINANSSTÖD

Vi kan ge stöd i de ad hoc frågor av operativ och strategisk karaktär som kan uppstå. Vid behov kan vi även komplettera med stöd från våra samarbetspartners/nätverk.

BANKUPPHANDLING

Effektivisera er nästa bankupphandling och undvik fallgroparna med upphandlingsstöd från oss. Vårt arbetssätt baseras på en utvärderingsmetodik av era framtida behov och det värde som banktjänsterna skapar för er.

OBEROENDE FINANSSTÖD SEDAN 2007

Norm Finanspartner erbjuder sedan 2007 oberoende finansstöd med inriktning mot såväl offentlig som privat sektor.

Vår målsättning är att erbjuda konkreta, kundanpassade lösningar baserade på väl utvecklade metoder.

Vi har gedigen erfarenhet av att utveckla och driva finansverksamhet inom företag, offentlig verksamhet och banker.

INGA INTRESSEKONFLIKTER

Den 1 januari 2018 infördes MIFID II i ett led att stärka investerarskyddet på marknaden. Under den nya MiFID lagstiftningen tydliggörs även värdepappersbolagens rådgivning. Där fastställs att bolag (eller ett bolag med nära anknytning) som erbjuder kapitalförvaltning, finansiering eller pensionslösningar inte kan klassificeras som oberoende rådgivning eftersom det då finns en ekonomisk intressekonflikt. Bolag som inte säljer egna produktlösningar men erbjuder konsultuppdrag inom finans så som  fristående finanskonsulter, revisionsbyråer eller bemanningsföretag faller inte under finansinspektionens tillståndskrav.

Norm uppfyller kraven för oberoende rådgivning genom att:

  • aldrig ta emot någon form av ekonomisk ersättning till följd av en transaktion.
  • alltid utvärdera flera produkt- och handlingsalternativ.

“Norm Finanspartner har för oss varit ett otroligt bra stöd i alla processer kring kommunens finanser. För oss som liten kommun utan egna resurser inom finans har det varit ovärderligt med ett sådant stöd, dessutom med hög service och tillgänglighet.”

Susanne Gustafsson, Ekonomichef Gnesta Kommun

REFERENSKUNDER

Vi arbetar löpande med ca 40 kunder bestående av kommuner, kommunala bolag och privata bolag. Om ni önskar fler referenser som matchar er profil vänligen kontakta oss så hjälper vi till att förmedla kontaktuppgifter.

Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image
Gallery Image